KEGIATAN RUTIN

MASJID NURUL MUHAJIRIN

  • Pembacaan Hadits tiap ba'da Shalat Shubuh dengan Kitab yang dibaca Kitab Hadits Riyadusshalihin

  • Pengajian Ahad Shubuh dengan tema Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Peradaban Islam

  • Pengajian Malem Rabu membaca Kitab Al. Adab

  • Shalawat Nabi membaca kitab Ad-Diba'i

  • Majlis Dzikir Malem Jum'at, Doa Bersama seluruh Jamaah Masjid

  • Pengajian Quran Malem Sabtu, belajar bersama tentang Makharijul Huruf, Fashohatul Huruf dan Sifatul Huruf